آخرین خبرها
Home / دسته‌بندی نشده / قواعد بخش پذیری بر اعداد ۱ تا ۱۰

قواعد بخش پذیری بر اعداد ۱ تا ۱۰

قواعد بخش پذیری بر اعداد ۱ تا ۱۰
۱- همه ی اعداد بر یک بخش پذیر هستند.
۲-عددی بر ۲ بخش پذیر است که رقم یکانش بر ۲ بخش پذیر باشد.
۳-عددی بر ۳ بخش پذیر است که مجموع ارقامش بر ۳ بخش پذیر باشد.
۴- عددی بر ۴ بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی ۲ برابر رقم دهگان آن بر ۴ بخش پذیر باشد.
   (عددی بر ۴ بخش پذیر است که دو رقم سمت راست آن بر ۴ بخش پذیر باشد .)
۵- عددی بر ۵ بخش پذیر است که رقم یکانش بر ۵ بخش پذیر باشد.
۶- عددی بر ۶ بخش پذیر است که بر۲ و۳ بخش پذیر باشد.
۷- عددی بر ۷ بخش پذیر است که اگر ۲ برابر رقم یکان آن را از عددی که از حذف یکان به دست آمده کم کنیم، حاصل بر۷ بخش پذیر باشد.
۸- عددی بر ۸ بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ۲ برابررقم دهگان به اضافه ی ۴ برابر رقم صدگان آن بر ۸ بخش پذیر باشد.
   (عددی بر ۸ بخش پذیر است که سه رقم سمت راست آن بر ۸ بخش پذیر باشد.)
۹- عددی بر ۹ بخش پذیراست که مجموع ارقامش بر۹ بخش پذیر باشد.
۱۰- عددی بر ۱۰ بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by wp-copyrightpro.com

تصویر ثابت