آخرین خبرها
Home / دسته‌بندی نشده / مساحت جانبی ، مساحت کل و حجم منشوری ها

مساحت جانبی ، مساحت کل و حجم منشوری ها

استوانه:

رابطه های مهم:

حجم استوانه
 = ارتفاع×مساحت قاعده(دایره)

مساحت جانبی استوانه = ارتفاع×محیط قاعده(دایره)

مساحت کل استوانه =مساحت دو قاعده + مساحت جانبی 

 منشور ها

رابطه های مهم:

حجم منشور = ارتفاع × مساحت قاعده

مساحت جانبی منشور= ارتفاع × محیط قاعده

مساحت کل منشور =مساحت دو قاعده + مساحت جانبی 

 

مکعب مستطیل :

عرض × طول ×  ارتفاع   =   حجم    

                      

(  طول  ×  ارتفاع     )2 +  (عرض  ×  ارتفاع   )2 = مساحت جانبی

(عرض ×  طول  )2 + مساحت جانبی  =  مساحت کل

مکعب

 ضلع× ضلع × ضلع  =  حجم

 ( ضلع ×ضلع )4  =  مساحت جانبی

 (  ضلع ×ضلع(    6=  مساحت کل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by wp-copyrightpro.com

تصویر ثابت