آخرین خبرها
Home / دسته‌بندی نشده / معرفی اعداد طبیعی ، حسابی و صحیح

معرفی اعداد طبیعی ، حسابی و صحیح

اعداد طبیعی ، حسابی ، صحیح
 
اعداد طبیعی: عدد های …و ۳و ۲و ۱ را عدد های طبیعی می گوییم.
کوچک ترین این اعداد یک و بزرگترین آن مشخص نیست .
نماد اعداد طبیعی N است. این حرف از آغاز واژه انگلیسی Natural ، به معنای طبیعی، گرفته شده است.

 

اعداد حسابی: عدد های …و ۳و ۲و ۱و ۰ عدد های حسابی می گوییم . کوچک ترین عدد حسابی عدد صفر و بزگترین عدد حسابی مشخص نیست .
نماد اعداد حسابی w است در حقیقت W حرف اول کلمه انگلیسی Whole به معنی کامل است.
تمامی مجموعه هایی که از این نوع اعداد درست شده را با I هم نشان می دهند.

 

اعداد صحیح: عدد های …و ۲و ۱و ۰و ۱-و ۲-و… را عدد های صحیح می گوییم . چون اعداد صحیح هم از سمت
مثبت و هم از سمت منفی ادامه دار هستند بنابراین کوچکترین و بزرگترین عدد صحیح نیز مشخص نیست.
این مجموعه شامل اعداد صحیح مثبت و صفر و اعداد صحیح منفی است. در ریاضیّات، معمولاً این مجموعه را
با Z که ابتدای کلمه آلمانی Zahlen است، نشان می دهند .
روی محور اعداد صحیح هر عدد از اعداد سمت راست خود کوچکتر و از اعداد سمت چپ خود بزرگتر
می باشد. به عبارت دیگر هر عدد که به سمت راست نزدیکتر است بزرگتر می باشد

چند نکته به یاد موندنی!!
* همه ی اعداد مثبت از صفر بزرگترند.
* همه ی اعداد منفی از صفر کوچکترند.
* همه ی اعداد مثبت از هر عدد منفی بزرگترند.
* در بین اعداد مثبت عددی بزرگتر است که ظاهرش بزرگتر باشد.
* در بین اعداد منفی عددی بزرگتر است که ظاهرش کوچکتر باشد.
 
 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by wp-copyrightpro.com

تصویر ثابت