آخرین خبرها
Home / دسته‌بندی نشده / پبدا کردن مضرب مشترک بین دو یا چند عدد

پبدا کردن مضرب مشترک بین دو یا چند عدد

 مضربهای یک عددقسمت۱

مضربهای یک عدد  یعنی در۱و۲و۳و۴و….. ضرب شوند دراین ضورت مضربهای هرعدد بران عدد بخشپذیرند
مضرب مشترک دوعدد یا بیشتر  :عددهایی  هستندکه دقیقا بر هریک از ان اعداد بخشپذیر باشند.

ادامه بحث.

(i) مضرب های  3 عبارتند از: ۳, ۶, ۹, ۱۲, ۱۵, ۱۸, ۲۱, ۲۴, …………وغیره.

مضرب های ۴عبارتند از: ۴, ۸, ۱۲, ۱۶, ۲۰, ۲۴, ۲۸, …………… وغیره.

بنابراین, مضرب مشترک ۳ و ۴ = ۱۲, ۲۴, ………..وغیره.

[مضرب مشترک ۱۲, ۲۴, وغیره., iدقیقا بر هردو ۳ و ۴بخشپذیرن].

(ii) مضرب های ۲ عبارتند از: ۲, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, ۱۴, ۱۶, ۱۸, ۲۰, ………… وغیره.

مضرب های۵ عبارتند از: ۵, ۱۰, ۱۵, ۲۰, ۲۵, ………… وغیره.

بنابراین, مضرب مشترک ۲ و ۵ = ۱۰, ۲۰, ………..وغیره.

[مضرب مشترک ۱۰, ۲۰, وغیره., دقیقا بر هردو۲و۵ بخشپذیرند].

(iii) مضرب های ۲ عبارتند از: ۲, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, ۱۴, ۱۶, ۱۸, ۲۰, ۲۲, ۲۴, ……وغیره.

مضرب های۳ عبارتند از: ۳, ۶, ۹, ۱۲, ۱۵, ۱۸, ۲۱, ۲۴, ………… وغیره.

مضرب های۶ عبارتند از = ۶, ۱۲, ۱۸, ۲۴, …………… وغیره.

بنابراین, مضرب مشترک ۲, ۳ و۶ = ۶, ۱۲, ۱۸, ۲۴, ……….وغیره.

[مضرب مشترک ۶, ۱۲, ۱۸, ۲۴, وغیره, دقیقا بر هر۳ بخشپذیرند ۲, ۳ و ۶

ک.م.م( کوچکترین مضرب مشترک دوعدد ) دوعد دیا بیشترکوچکترین عددی است که بردوعدد یا بیشتر بخشپذیراست. 

ک.م.م .  2, 3 و ۴٫

 راه حل ک.م.م( کوچکترین مضرب مشترک دوعدد )اول :راه مضربها

 الف – اول مضربهای هر عددرا می نویسیم:

مضربهای  2عبارتند از ۲, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲, ۱۴, ۱۶, ۱۸, ۲۰, ۲۲, ۲۴, ۲۶, ۲۸, ۳۰, ۳۲, ۳۴, ۳۶, …… وغیره.  

مضربهای۳ عبارتند از ۳, ۶, ۹, ۱۲, ۱۵, ۱۸, ۲۱, ۲۴, ۲۷, ۳۰, ۳۳, ۳۶, ……  وغیره.

مضربهای ۴عبارتند از ۴, ۸, ۱۲, ۱۶, ۲۰, ۲۴, ۲۸, ۳۲, ۳۶, …… وغیره.

ب – مضرب مشترک هرسه عدد  2, 3 و ۴ عبارتند از ۱۲, ۲۴, ۳۶, ……  وغیره.

ج – ک.م.م یا کوچکترین مضرب مشترک هرسه عدد  2, 3 و ۴ عبارت است از ۱۲

ادامه کار:.

(i) 12  ک.م.م یا کوچکترین مضرب مشترک هر۲ عدد ۳ و ۴ هست.

(ii) 6ک.م.م یا کوچکترین مضرب مشترک عددهای ۲, ۳ و ۶٫ 

(iii) 10 ک.م.م یا کوچکترین مضرب مشترک عددهای۲ و ۵٫ 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by wp-copyrightpro.com

تصویر ثابت