آخرین خبرها
Home / دسته‌بندی نشده / چند نمونه کلمه هم آوا

چند نمونه کلمه هم آوا

خوار = کم ارزش و کوچک                           خار = تیغ گل یا خاشاک
 سد = دیواری برای جمع کردن آب                صد = عددی در ریاضی
 ثری = خاک و زمین                                     سرا = خانه
  خیش = گاو آهن                                       خویش = خود ، فامیل
 خاست = بلند شد                                      خواست = میل ، آرزو ، طلب
ثواب = پاداش اخروی                                   صواب = ذرست
غازی = جنگجو                                           قاضی = قضاوت کننده
 علَم = پرچم                                                اَلَم =درد و رنج
 حاسد = حسود                                          حاصد = درو کننده
 غریب = بیگانه                                            قریب = نزدیک
 نواحی = ناحیه ها                                       نواهی = نهی شده ها
 آری = بله                                                   عاری = بدون چیز
 قوس = کمان                                             غوث =فریاد                                     غوص = فرو رفتن در آب
 عرض = پهنا                                                ارض = زمین                                    ارز = پول خارجی
 نصر = پیروزی                                             نسر = کرکس                                  نثر = نوشته ای که شعر نیست
 غزا = جنگ                                                 قضا = تقدیر الهی                             غذا = خوردنی
 سیف = شمشیر                                        صیف= تابستان
 عمارت = آبادانی                                          امارت =فرمان روایی
 حیات = زندگی                                           حیاط = زمین با حد و حدود ،حصار
 اساس = بنیاد و پایه                                     اثاث =لوازم خانه
 خان = سرور ، رئیس                                  خوان = سفره
 راضی = خشنود ، قانع                                رازی = نام دانشمند ایرانی ، چیز پنهانی
 حال = چگونگی ، کیفیّت                             حوال = حائل میان دو چیز
 خـُرد = کوچک که در مقابل بزرگ است         خورد= خوراک
 باز= دوباره                                                    باز= باز کردن (مثلا دفتر                        باز=نوعی پرنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by wp-copyrightpro.com

تصویر ثابت